Hakkımızda

Deng Mühendislik 24.02.1999 tarihinde Gaziantep İlinde kurulmuştur. Şirketimizin temel çalışma hedefi çevre konularında çözüm üretmektir. 

Son yıllarda çevre kirliliği dünyada olduğu gibi, ülkemizde de önemli bir yer tutmaya başlamıştır. Bu gelişmelerin sonucu olarak, çevrenin korunması için ülkemizde kanunlar ve yönetmeliklerle yasal bir platform oluşturulmuş ve bu amaçla yasal mevzuatlar geliştirilmiştir.

Deng Çevre Analiz Laboratuvarı 22.07.2006 Tarih ve 26236 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe giren Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde Baca Gazı, Toz, Uçucu Organik Maddeler(VOC), Gürültü, Atıksu ve Yakıt Analizleri yapmak amacı ile kurulmuştur.Ayrıca 6331 sayılı iş kanunu çerçevesinde istenen iş sağlığı ve güvenliği ölçüm ve analizleri yapılmaktadır.