1

1

2

2

4

4


Emisyon Ölçümleri

03.07.2009 Tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe giren ?SKHKKY? Madde-8 Emisyon İznine Kapsamında Yapılmaktadır.
Hava Kalitesi Ölçümleri ve Modelleme haritaları

03.07.2009 Tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Giren ?Sanayi Tesislerinden Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği-SKHKKY? Ek-2 Kapsamında yapılmaktadır.
Gürültü, titreşim ölçümü ve Akustik Raporlama

23.12.2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazete? de yayımlanan Titreşim Yönetmeliği ve 14765 sayı ile 11.01.1974 tarihinde yürürlüğe giren İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü kapsamında titreşim ölçümleri yapılmaktadır.
Kömür Analizleri laboratuarı

Kömür Analiz Laoratuarımızda Kalorimetre Analiz Cihazı, Termogravimetrik Analiz Cihazı, Kükürt Analiz Cihazı, Nem-Kül ve Uçucu Madde tayini için TGA cihazı gibi modern cihaz ve ekipmanlarla donatılmış olup, cihazların bir çoğu bilgisayar kontrollüdür.
Gürültü Ölçümleri ve Modellemesi

07.03.2008 Tarih ve 26809 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Giren ?Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği? Kapsamında yapılmaktadır.
İSİG Ölçümleri

Ortam Gürültü Ölçümü - Gürültü Kişisel Maruziyet Ölçümleri (LEL, TWA) - Gürültü Haritaları ölçümleri yapılmaktadır.
Atık Su Arıtma Projelendirmesi

her türlü evsel ve endüstriyel arıtma ünitelerinin projelerinin hazırlanması ve proje onayı işlemleri
  • Yetkili Laboratuvar

    Emisyon, İmisyon, Gürültü, Titreşim ve Akustik, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Ölçüm, analizleri ve raporlamaları ile her türlü katı ve sıvı yakıt analizleri, ruhsata esas gürültü ölçümleri.
    devamı