Hava Kalitesi Ölçümleri ve Modelleme haritaları

Hava Kalitesi (İmisyon Ölçümleri)

Yukarda verilen analizler :
1-Partikül Madde (PM10)
2-Çöken Toz
3-Partikül Madde (PM10 ) ve Çöken tozda Ağır metal  (Pb, Cd, Ni, Tl) Analizi
4-PAH Örneklemesi ve Analizi
5-PCDD/PCDF (Dioksin ve Furan) Örneklemesi
6-Aktif VOC Örnekleme metoduyla Saatlik ve Kısa Vadeli (KVS) Örnekleme ve Organik Buharların analizi
7-Pasif Örnekleme metoduyla 2 Aylık VOC (UVS) örneklemesi ve Organik Buharların analizi
8-Pasif Örnekleme Metoduyla 2 Aylık VOC (UVS)  NO2, SO2, O3 HF, HCl,  NH3 ,H2S,  HNO3,  Aldehitlerin Örneklenmesi

03.07.2009 Tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Giren “Sanayi Tesislerinden Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği-SKHKKY” Ek-2 Kapsamında, 

06.06.2008 Tarih ve 26898 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Giren “Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği-HKDYY” Kapsamında Yapılmaktadır.