Gürültü Ölçümleri ve Modellemesi

Analizi Yapılan Parametreler 

Yukarda verilen analizler :
1-Çoklu Gürültü Kaynaklarına Sahip Sanayi Tesislerinde Çevredeki Ses Basınç Seviyelerinin Değerlendirilmesi için Ses Güç Seviyelerinin Tayini- Mühendislik Metodu
2-Sesin Dışarıda Yayılırken Azalması- Genel Hesaplama Yöntemi
3-Ses Basıncı Kullanılarak Gürültü Kaynaklarının Ses Gücü Seviyelerinin Tayini-Mühendislik Metodu
4-Ses Basıncı Kullanarak Gürültü Kaynaklarının Ses Güç Seviyelerinin Tayini- gözlem ( Survey Metodu )
5-Eşdeğer Ses Basıncı  (Ses Seviye Ölçümü)
07.03.2008 Tarih ve 26809 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Giren “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği”  Kapsamında yapılmaktadır.