Kömür Analizleri laboratuarı

Analizi Yapılan Parametreler 

 
1-Alt ısıl değer
2-Üst ısıl değer
3-Toplam Nem
4-Kül
5-Uçucu Madde
6-Kükürt
7-Boyut Analizi
8-Sabit Karbon